Ta oferta pracy została opublikowana ponad 40 dni temu i może być nieaktualna.
0

kandydatów

Etat Starszy specjalista

Firma: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie miejsce pracy: Rzeszów

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 111324

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,

 

- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,

 

- praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,

 

- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.

 

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na VII piętrze PUW w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku
i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

  • rozpatruje wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i wychowawczych w Polsce, w tym przygotowuje projekty decyzji w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, wychowawczych dla obywateli polskich i cudzoziemców oraz weryfikuje prowadzone sprawy pod kątem konieczności dochodzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz przekazuje sprawy w tym zakresie do załatwienia do stanowisk ds. windykacji świadczeń,
  • ustala czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz wymienia korespondencję z instytucjami zagranicznymi w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii,
  • weryfikuje zakończone postępowania prowadzone, będące skutkiem uzyskania nowych informacji bądź decyzji z instytucji zagranicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego

  • doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych - co najmniej 6 miesięcy,
  • znajomość przepisów: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1231/2010 rozszerzającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo,
  • znajomość przepisów ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego,
  • znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowePozostałe oferty pracy w firmie Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
w firmie: , Wybierz
w firmie: , Wybierz
w firmie: , Wybierz
w firmie: , Wybierz
w firmie: , Wybierz

« Powrót do strony kategorii
Czy ta oferta pracy jest nieaktualna? Powiadom nas!   
Poleć ofertę pracy
Data dodania: 27-11-2022
Wyświetleń: 90