Ta oferta pracy została opublikowana ponad 40 dni temu i może być nieaktualna.
0

kandydatów

Etat Programista robotyki online [rekrutacja online]

Firma: ProPoint S.A. miejsce pracy: Rzeszów

Programista robotyki online [rekrutacja online]
Miejsce pracy: Rzeszów
Twój zakres obowiązków:
 • Uruchamianie, konfigurację oraz programowanie robotów przemysłowych dla klientów z branży motoryzacyjnej;
 • Tworzenie nowej i modyfikację istniejącej dokumentacji technicznej;
 • Branie udziału we wdrażaniu nowych produktów i procesów;
 • Uczestnictwo w optymalizacji procesów produkcyjnych;
Nasze wymagania:
 • Dyspozycyjność i wysoka gotowość do wyjazdów – warunek konieczny;
 • Podstawowa umiejętność programowania (C/C++/C#/Pascal/inne);
 • Podstawowa umiejętność programowania robotów przemysłowych (ABB, KUKA, FANUC);
 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek: Automatyka i Robotyka);
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację;
 • Zdolność szybkiego uczenia się;
 • Znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem kandydata;
 • Znajomość zagadnień z programowania robotów oraz standardów koncernów samochodowych będzie dodatkowym atutem;
 • Czynne Prawo Jazdy kategorii B.
To oferujemy:
 • Ciekawą, rozwijającą pracę w projektach dla największych graczy w branży motoryzacyjnej (m.in. w Niemczech, USA, Wietnamie, Chinach, Meksyku, RPA);
 • Warunki finansowe adekwatne do posiadanego doświadczenia;
 • Transport i dogodne warunki zakwaterowania podczas projektów;
 • Specjalistyczne szkolenia, dostęp do laboratorium szkoleniowego wyposażonego w roboty przemysłowe ABB i KUKA;
 • Dostęp do najnowszych technologii stosowanych w przemyśle;
 • Dodatkowe benefity pozapłacowe (ubezpieczenie na życie, pakiet medyczny i wiele innych);
 • Miłą atmosferę pracy w młodym, nastawionym na współpracę zespole;
 • Ciągły rozwój zawodowy.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodna z przepisami RODO

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Propoint Sp. z o.o. Sp.k. w celach prowadzonej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Propoint Sp. z o.o. Sp.k. również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Ponadto prosimy o dołączenie niniejszego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści : 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Propoint Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Bojkowskiej 37R, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000435424, NIP: 631258212,
2) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące od przesłania aplikacji. W przypadku wyrażenia przez kandydatów zgody, dane osobowe kandydatów na pracowników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od przesłania aplikacji.
3) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4) w przypadku cofnięcia zgody, dane osobowe kandydata, zostaną niezwłocznie usunięte.
5) zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim;
6) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Propoint Sp. z o.o. Sp.k. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
8) w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez Propoint Sp. z o.o. nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
9) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
10) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Propoint Sp. z o.o. Sp.k.


« Powrót do strony kategorii
Czy ta oferta pracy jest nieaktualna? Powiadom nas!   
Poleć ofertę pracy
Data dodania: 21-01-2022
Wyświetleń: 318