Ta oferta pracy została opublikowana ponad 40 dni temu i może być nieaktualna.
0

kandydatów

Etat Starszy specjalista

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie miejsce pracy: Rzeszów

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 100620

Warunki pracy

praca administracyjno - biurowa,


praca przy monitorze ekranowym,


krajowe wyjazdy służbowe


kontakt z klientem zewnętrznym


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy


praca wykonywana w siedzibie  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie,


wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,


winda, brak oznaczeń, specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,


na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia


 

Zakres zadań

 • opiniuje potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • uzgadnia środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • przeprowadza kontrole organów dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • opiniuje projekty dokumentów o charakterze strategicznym, w celu zapewnienia właściwej strategii rozwoju gmin, powiatów, regionów i województwa
 • współuczestniczy w prowadzeniu spraw kierowanych do Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu: ochrony środowiska lub/i inżynierii środowiska lub/i chemii lub/i fizyki i akustyki lub wyższe i studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska i działów pokrewnych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska oraz minimum 6 miesięcy w administracji publicznej
 • znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo ochrony środowiska, Kodeks postępowania administracyjnego oraz znajomość aktów wykonawczych do ww. ustaw znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • dobra organizacja pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu: ochrony przed hałasem, ochrony przed polami elektromagnetycznymi, ocen oddziaływania na środowisko, z zakresu budownictwa, gospodarki wodnej
 • znajomość ustawy Prawo budowlane, Prawo wodne
 • identyfikacja z misją urzędu


Pozostałe oferty pracy w firmie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Etat Specjalista w firmie: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie miejsce pracy: Rzeszów 01-07-2022
Etat Starszy inspektor w firmie: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie miejsce pracy: Rzeszów 10-06-2022
Etat Specjalista w firmie: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie miejsce pracy: Rzeszów 28-05-2022
Etat Specjalista w firmie: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie miejsce pracy: Rzeszów 12-05-2022

« Powrót do strony kategorii
Czy ta oferta pracy jest nieaktualna? Powiadom nas!   
Poleć ofertę pracy
Data dodania: 10-06-2022
Wyświetleń: 30