Ta oferta pracy została opublikowana ponad 40 dni temu i może być nieaktualna.
0

kandydatów

Etat Specjalista

Firma: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie miejsce pracy: Rzeszów

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 101341

Warunki pracy

Zadania realizowane w siedzibie urzędu na stanowisku pracy i na terenie budynków Inspektoratu oraz w siedzibach oddziałów na terenie województwa podkarpackiego, konieczność poruszania się między kondygnacjami, praca przy monitorze ekranowym, wymagająca wymuszonej pozycji ciała przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, kontakt z zewnętrznymi usługodawcami, wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami. Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, skaner, telefon, drukarka, faks, samochód służbowy. Budynek A dwukondygnacyjny bez windy, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie sanitarne na parterze przystosowane dla osób niepełnosprawnych z trudnościami w poruszaniu się. Budynek B trzykondygnacyjny bez windy, nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych z trudnościami w poruszaniu się. Samochody służbowe nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania dotyczące udzielania zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
 • przygotowuje i realizuje zapytania ofertowe i zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 000 złotych,
 • realizuje zadania związane z ewidencjonowaniem i gospodarowaniem składnikami majątku urzędu,
 • prowadzi sprawy z zakresu gospodarowania środkami transportu urzędu, sprawuje nadzór nad wykonywaniem obsługi technicznej pojazdów służbowych, przeglądów serwisowych, organizowania napraw bieżących, prowadzi dokumentację z powyższego zakresu,
 • realizuje w urzędzie zadania wynikające z ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • wykonuje czynności administracyjno – techniczne związane z funkcjonowaniem urzędu, między innymi zapewnia prawidłową pracę i sprawność sprzętu technicznego i urządzeń biurowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 • Znajomość przepisów dotyczących gospodarowania składnikami majątku, w tym ewidencji środków trwałych w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania służby cywilnej i Inspekcji Transportu Drogowego
 • Rzetelność i terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Pozostałe oferty pracy w firmie Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie
  Etat Aplikant w firmie: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie miejsce pracy: Rzeszów 08-04-2022
  Etat Aplikant w firmie: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie miejsce pracy: Rzeszów 08-04-2022

  « Powrót do strony kategorii
  Czy ta oferta pracy jest nieaktualna? Powiadom nas!   
  Poleć ofertę pracy
  Data dodania: 27-06-2022
  Wyświetleń: 22