Ta oferta pracy została opublikowana ponad 40 dni temu i może być nieaktualna.
0

kandydatów

Etat Specjalista

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad miejsce pracy: Rzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 110224

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
-   obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-   praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
-   budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
-   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 

Zakres zadań

 • Obsługuje sekretariat Rejonu, centralę telefoniczną, telefaks i inne urządzenia biurowe, prowadzi ewidencję pism wpływających i wychodzących z Rejonu oraz obsługę techniczną poczty (nadawanie i odbiór korespondencji)
 • Prowadzi ewidencję wydatków wg rozdziałów i paragrafów, uzgadnia wydatki z Wydziałem Finansowo-Księgowym, przygotowuje dokumenty księgowe do ich dalszego przetwarzania w Oddziale. Bierze udział w sporządzaniu rocznych planów finansowych wydatków administracyjnych według klasyfikacji budżetowej oraz kontroluje realizację planów
 • Prowadzi dokumentację w zakresie spraw pracowniczych tj. listy obecności, ewidencję czasu pracy, ewidencję urlopów wypoczynkowych i delegacji, książki wyjść służbowych i prywatnych oraz bieżącą kontrolę i rozliczanie czasu pracy pracowników Rejonu
 • Prowadzi rejestr faktur i innych dokumentów księgowych oraz bieżącą kontrolę formalno-rachunkową dokumentów księgowych i kontrolę terminów płatności tych dokumentów
 • Obsługuje archiwum zakładowe Rejonu, przygotowuje dokumenty i zaświadczenia dla byłych pracowników Rejonu
 • Prowadzi ewidencję majątku rzeczowego Rejonu, przeprowadza inwentaryzację składników majątkowych oraz sporządza deklaracje podatkowe od nieruchomości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów z zakresu: Ustawy o rachunkowości, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa Kodeks pracy
 • Umiejętność obsługi podstawowych urządzeń biurowych
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon
 • Znajomość zagadnień z inżynierii ruchu
 • Praktyczna znajomość pakietu MS-Office
 • Kompetencje: Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów z zakresu: Ustawa Prawo zamówień publicznych, Ustawy o służbie cywilnej, Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego
 • Praktyczna znajomość systemu SAP.


Pozostałe oferty pracy w firmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Etat Specjalista w firmie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad miejsce pracy: Rzeszów 26-03-2023
Etat Specjalista w firmie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad miejsce pracy: Rzeszów 24-02-2023
Etat Specjalista w firmie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad miejsce pracy: Rzeszów 24-02-2023
Etat Specjalista w firmie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad miejsce pracy: Rzeszów 17-01-2023
Etat Inspektor nadzoru w firmie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad miejsce pracy: Rzeszów 15-12-2022

« Powrót do strony kategorii
Czy ta oferta pracy jest nieaktualna? Powiadom nas!   
Poleć ofertę pracy
Data dodania: 10-11-2022
Wyświetleń: 35