Ta oferta pracy została opublikowana ponad 40 dni temu i może być nieaktualna.
0

kandydatów

Etat Inspektor wojewódzki

Firma: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie miejsce pracy: Rzeszów

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 110745

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,


- praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,


- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na III piętrze PUW w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku
i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • sprawdza kompletność wniosku i dokumentacji, prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekt decyzji w celu zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia inwestorowi pozwolenia na budowę,
 • sprawdza dokumenty zgłoszeń o zamiarze budowy lub rozbiórki obiektu budowlanego, wykonywania robót budowlanych, zmiany sposobu użytkowania i prowadzi postępowania administracyjne,
 • prowadzi postępowania administracyjne i po uzyskaniu upoważnienia od właściwego organu przygotowuje postanowienia w celu udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowalnych,
 • prowadzi postępowania administracyjne w trybach nadzwyczajnych oraz przygotowuje postanowienia,
 • sprawdza dokumentację projektową, prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekt decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji: linii kolejowej, regionalnej sieci szerokopasmowej, sieci przesyłowej lub w zakresie terminalu regazyfikacyjnego,
 • rozpatruje skargi, wnioski i zapytania z zakresu prowadzonych spraw,
 • prowadzi rejestry wniosków o pozwolenie na budowę oraz rejestry decyzji o pozwoleniu na budowę w celach ewidencyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku budownictwo lub inżynieria środowiska lub prawo.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzorze budowlanym – powyżej 2 lat,
 • Znajomość przepisów ustaw: Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Kodeksu postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o dostępie do informacji publicznej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
 • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie


Pozostałe oferty pracy w firmie Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Etat Inspektor wojewódzki w firmie: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie miejsce pracy: Rzeszów 26-03-2023
Etat Starszy specjalista w firmie: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie miejsce pracy: Rzeszów 24-03-2023
Etat Starszy specjalista w firmie: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie miejsce pracy: Rzeszów 10-03-2023
Etat Starszy specjalista w firmie: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie miejsce pracy: Rzeszów 28-02-2023
Etat Główny specjalista w firmie: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie miejsce pracy: Rzeszów 28-02-2023

« Powrót do strony kategorii
Czy ta oferta pracy jest nieaktualna? Powiadom nas!   
Poleć ofertę pracy
Data dodania: 18-11-2022
Wyświetleń: 40